Saturday, July 28, 2007

Co dalej z NLP i blogiem?

Dawno nie uzupełniałem tego bloga. Ale wkrótce będzie to, o czym wspominałem na początku. Wybrane techniki.

NLP na Mazurach
Tags:

Tuesday, July 3, 2007

Dla przypomnienia - moja przygoda z nlp

Moja przygoda z NLP zaczęła się dokładnie w andrzejkowy wieczór trzy lata temu. Samo czytanie książek, wyszukiwanie informacji w internecie – to zbyt mało. Zdecydowałem się na udział w szkoleniu. Były to zarazem najdroższe Andrzejki. Ale jeśli chodzi o finanse – to żałować mogę tylko jednego, że nie udało mi się być na szkoleniu kilka lat wcześniej. Ale wtedy jeszcze nic o tym nie wiedziałem.NLP na Mazurach
Tags:

Wednesday, March 14, 2007

Wykorzystywanie technik NLP do rozwiązywania konfliktów

NLP, Neurolingwistyczne Programowanie. Teksty są wybranymi artykułam lub fragmentami artykułów, do których podane są:
źródło pochodzenia oraz nazwisko autora.
Jeśli z jakichkolwiek przyczyn chcesz by Twój artykuł został usunięty – proszę o kontakt: centrum.nlp@poczta.fm

________________________________________
Wykorzystywanie technik NLP do rozwiązywania konfliktów
dr Józef MaciuszekCzym jest NLP

NLP jako dyscyplina praktyczna zajmuje się odkrywaniem umiejętności, wzorców, technik i strategii służących osiąganiu skuteczności w myśleniu, działaniu, podnoszeniu jakości życia, rozszerzeniu możliwości wyboru. Jest dyscypliną, której istotę określa się jako studium ludzkiej doskonałości. Powstanie NLP wiąże się z podjęciem przez dwóch badaczy analiz strategii i technik, którymi posługiwali się terapeuci, osiągający nadzwyczajne rezultaty. Z biegiem czasu obiektem analiz stały się wybitne jednostki z różnych dziedzin aktywności - twórcy artystyczni, mówcy, sprzedawcy, sportowcy, biznesmeni. Proces odkrywania zasad stosowanych na danym polu przez wybitne jednostki, ich wzorców działania i myślenia nazywany jest modelowaniem. Modelowanie stoi u podstaw odkryć NLP.

Poniżej zamieszczam wybrane techniki i wzorce działania wypracowane na gruncie NLP, które można zastosować do tematu konfliktów w kontekście pracy kierownika działu handlowego.

Czym są konflikty

Zacznę od krótkiego scharakteryzowania natury konfliktów. Jest to ważne, ponieważ bez uwzględnienia kilku podstawowym prawd o konflikcie trudno sobie z nim skutecznie radzić. Konflikt oznacza relację, w której ma miejsce wymiana negatywnych wpływów między jej uczestnikami, oraz często poczucie zagrożenia interesów stron. Konflikt może rozgrywać się między pojedynczymi osobami, między grupami (np. związek zawodowy a kierownictwo zakładu), narodami. Konflikt interpersonalny można określić jako relację między dwiema zależnymi od siebie osobami, które żywią wobec siebie uczucie niechęci (wrogości) oraz obwiniają się nawzajem za zaistniały stan rzeczy.

Istnieje kilka elementów, które można określić jako warunki możliwości wystąpienia konfliktów; to znaczy, gdy mamy do czynienia z konfliktem, to z pewnością poniższe elementy mu towarzyszą:

1. różnice między stronami
2. negatywne emocje
3. przekonanie o własnej racji
4. obwinianie drugiej strony za zaistniałą sytuację.

A zatem, po pierwsze: konflikt wiąże się z występowaniem różnic (sprzeczności) między stronami. Te różnice zwykle dotyczą:

- interesów, potrzeb,
- celów,
- poglądów i wartości,
- upodobań i nawyków (np. sytuacja, gdy bałaganiarz mieszka lub pracuje z perfekcjonistą w sprawach porządku, lub nałogowy palacz z osobą nie znoszącą dymu nikotynowego)

Po drugie: konfliktom towarzyszą zwykle negatywne emocje, takie, jak: złość, uczucie wrogości, niechęć, rozczarowanie, przykrość, poczucie bycia dotkniętym, żal, uprzedzenie, itd.

Po trzecie: zwykle osoba uwikłana w konflikt szczerze wierzy, iż to ona ma rację, jest przekonana, że druga strona się myli, albo nie ma do czegoś prawa, lub jej roszczenia są nieuzasadnione (w przeciwieństwie do własnych racji) itp. Nie trzeba dodawać, iż to przekonanie jest wzajemne - druga strona ma także pewność swoich racji.

Po czwarte: obwinianie drugiej strony za zaistniałą sytuację. Jest to typowe zjawisko w przypadku konfliktów - gdy będziesz rozmawiał z osobą uwikłaną w długotrwały konflikt i posłuchasz o historii oraz o przyczynach tego konfliktu, to z pewnością dowiesz się dużo o winach tej drugiej strony. Gdybyś z kolei rozmawiał z oponentem twojego rozmówcy, poznałbyś inną wersję historii konfliktu i usłyszałbyś o winie pierwszego.

Konflikt, zarówno indywidualny jak i grupowy, często rozgrywa się, jeśli chodzi o jego przedmiot, na kilku poziomach i to utrudniania jego rozwiązywanie. Otóż w konflikcie, możemy wyróżnić:

1. Podstawowy, czy zasadniczy przedmiot sporu - gdy strony mają do zrealizowania sprecyzowane i obiektywnie istniejące cele, u podłoża których leżą odmienne interesy i potrzeby, a strony przyjmują odmienne stanowiska. Na przykład dział handlowy jest zainteresowany, aby klient mógł odebrać sobie towar w terminie dla niego dogodnym, co prowadzi do nacisku przedłużenia pracy magazynu i zostawania pracowników "po godzinach". Różnica stanowisk między pracownikami tych działów wiąże się z odmiennością celów, interesów obu stron.
2. Konflikt nie jest zwykłą różnicą poglądów, ale zawiera aspekty emocjonalne, u ich podłoża znajdują się osobiste potrzeby, np. władzy, przynależności, sprawiedliwości, uznania, czy akceptacji. Powiedzmy, że szef niewłaściwie ocenił pracownika, co doprowadziło do konfliktu między nimi. W tym sporze nie chodzi tylko o różnicę poglądów na temat jakości pracy podwładnego, ale także o zagrożone potrzeby emocjonalne pracownika, takie na przykład, jak: potrzeba sprawiedliwego traktowania i utrzymania pozytywnego wizerunku. Emocjonalny aspekt przedmiotu sporu sprawia, że logiczna perswazja jest mało skuteczna w zmienianiu cudzego zdanie.
3. Obok zasadniczego przedmiotu sporu (gdy strona ma do zrealizowania obiektywnie istniejące cele) w konflikcie może ujawnić się ukryty przedmiot sporu o naturze emocjonalnej. Powróćmy do przykładu konfliktu pracownika działu sprzedaży z pracownikami magazynu. Wyobraźmy sobie, że na sugestie o przedłużeniu czasu pracy ludzie z magazynu zareagowali silnymi emocjami, krytykując różne dziedziny pracy działu handlowego, także te nie związane z ujawnionym problemem. Dlaczego doszło do takiej reakcji, nieproporcjonalnej do wagi problemu? Może się to wiązać z pomieszania zasadniczego i ukrytego przedmiotu sporu.

Zasadniczy przedmiot sporu wiąże się z odmiennością celów obydwu stron: utrzymać klienta i dbać o jego zadowolenie (cel pracownika działu handlowego) oraz móc załatwić zaplanowane sprawy zaraz po zakończeniu zwykłego dnia pracy (interes pracownika magazynu). Ukryty przedmiot sporu może z kolei polegać na tym, że oczekiwanie wydłużenia pracy jest odebrane przez pracowników magazynu np. jako żądanie a nie prośba, jako przejaw arogancji i ważności "tamtych", jako naruszenie ich poczucia ważności, itp. Mogą uznać, że zdarza się to za często. I chociaż do tej pory nie było ze strony magazynu protestów, ani nawet prób rozmowy na ten temat, to jednak niezadowolenie się gromadziło i teraz dochodzi do wybuchu negatywnych emocji. Silny wybuch nagromadzonej i powstrzymywanej złości może być wtedy zupełnie nieproporcjonalny do wielkości tego konkretnego oczekiwania. Czyli może się zdarzyć, że mniej ważną sprawą staje się kwestia związana z uciążliwością zostania "po godzinach", a ważniejszą zademonstrowanie, że "nie pozwolimy się tak traktować"
c.d.

źródło artykułu:
Wykorzystywanie technik NLP do rozwiązywania konfliktów
______________________________________
NLP na Mazurach
Tags:

ZOBACZ KONIECZNIE:
Filmy z hipnozą
LINKI:
MAZURY

Saturday, March 10, 2007

Dlaczego tak wiele osób ekscytuje się NLP?

NLP, Neurolingwistyczne Programowanie. Teksty są wybranymi artykułam lub fragmentami artykułów, do których podane są:
źródło pochodzenia oraz nazwisko autora.
Jeśli z jakichkolwiek przyczyn chcesz by Twój artykuł został usunięty – proszę o kontakt: centrum.nlp@poczta.fm

________________________________________
Dlaczego tak wiele osób ekscytuje się NLP?
Olga GrabekMężczyzna siedzi przy stole, je zupę z talerza. Obok siedzi kobieta, ogląda kolorowe pismo i rozmarzonym głosem mówi: „Ach, Zamachowski, jakiż on przystojny i te oczy….Taki męski, taki władczy”. Mężczyzna zniecierpliwiony zrywa się od stołu i krzyczy: „Zamachowski, Zamachowski wszędzie Zamachowski. Otwieram gazetę Zamachowski, włączam telewizor Zamachowski” idzie do kuchni, chwyta za drzwi od lodówki i mówi: „Niedługo lodówkę otworzę i tam też będzie Zamachowski”. Otwiera drzwi lodówki a tam autentycznie siedzi skulony Zbigniew Zamachowski i mówi: „Dzień dobry!”

Zapewne podobnie jak w tym skeczu (niestety nie pamiętam, jaki to był kabaret) czuje się człowiek, gdy wejdzie do każdej większej księgarni w Polsce i zajrzy m.in. do działu „Psychologia” lub „Rozwój osobisty” albo np. „Motywacja” czy „Sprzedaż i reklama”. Wszędzie NLP (programowanie neurolingwistyczne):

- NLP. Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego.
- NLP w biznesie
- NLP dla szefa, czyli jak osiągać cele przy pomocy innych ludzi
- NLP i skuteczne sprzedawanie
- NLP i zdrowie
- NLP w związkach
- Sukces sprzedaży bezpośredniej z NLP
………………………

To tylko przykładowe tytuły, pod którymi uginają się półki w księgarniach.

Siadamy do komputera. Wpisujemy do przeglądarki „NLP” – wynik: 3,140,000 stron. No i jeszcze Ci znajomi, którzy byli na treningu NLP i na pytanie dlaczego są tacy szczęśliwi podekscytowani konspiracyjnym tonem odpowiadają, że „Właśnie odpalili sobie kotwicę”.

Odpowiedzmy sobie zatem na pytanie dlaczego ludzie są tak bardzo podekscytowani NLP, że piszą o tym tyle książek, że powstają coraz to nowe strony dotyczące tego tematu i że nie brakuje chętnych na treningi NLP.

Chciałabym byś sobie przypomniał jakieś zdarzenie ze swojego życia, w którym odniosłeś sukces lub gdy zrobiłeś coś tak dobrze, że rezultat przerósł Twoje oczekiwania, że byłeś zachwycony swoim postępowaniem a duma aż Cię rozpierała. Chciałabym, abyś to sobie dokładnie przypomniał, wszystkie szczegóły tej sytuacji:

- co widziałeś
- co słyszałeś
- co czułeś?

Przyjemnie prawda? Zapewne nieraz zastanawiałeś się, jak to się stało, że akurat to Ci się udało. NLP daje Ci możliwość zrozumienia i odwzorowania Twoich własnych sukcesów, tak abyś mógł częściej doświadczać takich momentów, jak ten, o którym pomyślałeś. NLP to narzędzia, które odpowiednio użyte pozwolą Ci odkryć i rozwijać Twoje naturalne zdolności, a także wydobywać to, co w Tobie i w innych najlepsze.

Jak to wygląda w praktyce? Miałam kolegę Tomka, który miał bardzo obniżoną samoocenę. Uważał, że jest życiowym pechowcem. Całym sobą komunikował światu swoją sytuację: oczy wbite w ziemię, przygarbiony, zrezygnowany. Żal mi go było, bo wiedziałam, że jest wspaniałym grafikiem, że ma talent, ale z takim myśleniem o sobie samym, nigdy nie osiągnie sukcesu. Opowiedziałam mu o technice NLP pozwalającej na podwyższenie samooceny i poczucia własnej wartości. Tomek nawet chętnie się zgodził na ćwiczenia, bo sam zorientował się, że potrzebuje pomocy. Technika była prosta, wymagała tylko systematyczności i przywoływania w wyobraźni sukcesów, które w życiu odnieśliśmy. Tomek początkowo opornie przypominał sobie, co mu się w życiu udało, ale ku mojemu zdumieniu ćwiczył z niesłabnącą determinacją. Nie widzieliśmy się chyba ze 3 miesiące, ale ostatnio przypadkiem „wpadliśmy na siebie” na mieście. Niesamowite! Ledwo go poznałam: uśmiechnięty, wypoczęty (właśnie wrócił z wycieczki z Egiptu). Powiedział (dosłownie), że jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie: dostał dobrze płatną pracę jako grafik komputerowy, przeprowadził się do nowego mieszkania, odnowił kontakty z przyjaciółmi. I tylko zapytał czy mogę mu jeszcze pokazać jakąś sztuczkę (dosłowny cytat) NLP, bo jeszcze chce parę rzeczy w życiu zmienić:)

Zobaczmy, co jeszcze daje NLP. Przypomnij sobie chwile, kiedy nie możesz się do czegoś zmobilizować (np. nauka języka, uprawianie sportu, dzwonienie do klientów) Wiesz, że musisz lub powinieneś to zrobić, ale mimo wszystko nie lubianą czynność odkładasz w czasie. Masz to wspomnienie? NLP daje Ci m.in. możliwość zmiany swojego nastawienia np. wykonując bardzo przyjemną technikę - Analiza kontrastowa motywacji. Dzięki niej możesz dowolnie kształtować swoją postawę np. wywoływać w sobie stan dużej motywacji do czynności, do których do tej pory nie mogłeś się zmobilizować. Ja zawsze stosuję tę technikę rano, robię sobie taki mini trening NLP-owy. Dzięki temu od roku, codziennie rano regularnie biegam;)

Czy już zastanawiasz się, jak bardzo NLP może zmienić Twoje życie?

Dzięki NLP możesz sam decydować, jak się zachowasz w danej sytuacji. Już nie MUSISZ reagować nerwowo w korkach ulicznych, denerwować się przed ważną rozmową lub wystąpieniem, bo przecież na te same sytuacje MOŻESZ reagować spokojem i rozluźnieniem. NLP daje wolność wyboru, co do Twoich reakcji i co do Twoich myśli.

NLP to także nowa jakość Twoich kontaktów z innymi ludźmi. Wyobraź sobie, że rozmawiasz teraz ze swoim najlepszym przyjacielem/przyjaciółką lub z osobą, z którą świetnie się na co dzień dogadujesz. Często o takich ludziach mówimy, że „nadają na tej samej fali co my”. Przypomnij sobie jak się wtedy czujesz (być może przepełnia się uczucie szczęścia, wewnętrznego spokoju lub jakieś inne przyjemne uczucie), co widzisz i co słyszysz. Pomyśl, że NLP daje Ci możliwość nawiązania takiego kontaktu, takiego porozumienia z KAŻDYM rozmówcą. Gdy zaczynasz stosować rapport, odkrywać systemy reprezentacji czy metaprogramy swoich rozmówców, sprawiasz, że ludzie lubią z Tobą rozmawiać, że czują się dobrze w Twojej obecności.

Wobec tego pomyśl, jak mogłoby się zmienić Twoje życie, gdybyś posiadał umiejętności skutecznego porozumiewania się z każdym człowiekiem?

Specjalnie na koniec zostawiłam jeszcze jedną rzecz, coś z czym NLP jest chyba najczęściej kojarzone – perswazja. Rzeczywiście w NLP sporo miejsca poświęca się na umiejętności wpływania na innych ludzi, odkrywania ich przekonań i wartości. Stąd często rzucane oskarżenia, że NLP to manipulacja, że jest nieetyczne. No cóż, NLP to tylko pewne narzędzia, które ludzie mogą stosować etycznie lub nie. Wszystko zależy od człowieka i wyznawanych przez niego wartości. Nóż też jest narzędziem, które może służyć albo do pokrojenia chleba i nakarmienia głodnych albo do popełnienia przestępstwa. Wszystko zależy od tego w czyich jest rękach….

Zapewne orientujesz się już, że bardzo trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę ludzi ekscytuje w NLP, bo każdy znajduje tu coś, co w jego życiu jest przydatne: przywoływanie pozytywnych stanów (m.in. motywacji, pewności siebie, poczucia wartości), zmianę przekonań, swoich zachowań i reakcji na różne sytuacje, język perswazji, skuteczną komunikację itd. Na pewno ludzi, którzy stosują NLP łączy jedna rzecz: TO DZIAŁA, niezależnie od tego w jakiej dziedzinie życia to stosujesz i dzięki temu możesz dokonać wielu pozytywnych zmian w sobie oraz w innych ludziach. Dlatego tak wiele książek o tym napisano (i na pewno jeszcze wiele się ukaże), dlatego jest tyle stron internetowych o NLP, a ludzie z fascynacją będą opowiadać o tym, jakie rezultaty osiągają dzięki zastosowaniu tych prostych technik.

źródło artykułu:
Dlaczego tak wiele osób ekscytuje się NLP?
______________________________________
NLP na Mazurach
Tags:

ZOBACZ KONIECZNIE:
Filmy z hipnozą
LINKI:
MAZURY

Friday, March 2, 2007

NLP a sekrety mowy ciała

NLP, Neurolingwistyczne Programowanie. Teksty są wybranymi artykułam lub fragmentami artykułów, do których podane są:
źródło pochodzenia oraz nazwisko autora.
Jeśli z jakichkolwiek przyczyn chcesz by Twój artykuł został usunięty – proszę o kontakt: centrum.nlp@poczta.fm

________________________________________
Sekrety mowy ciała
Justyna Gul


Rosnąca popularność NLP, zagadnień związanych z wywieraniem wpływu i wrażenia na innych sprawia, że wyrażenie "mowa ciała" nikogo już nie dziwi. Zdajemy sobie sprawę, że na to jak odbierają nas inni mają wpływ nie tylko nasze walory zewnętrzne, ubranie, to co mówimy, ale także to, jak się poruszamy.

Gesty, ruchy ciała to elementy niewerbalnej autoprezentacji, której znajomość może okazać się nieoceniona. Jak wielkie znaczenie ma fakt osiągnięcia pożądanego wrażenia wie każdy, kto choć raz wybrał się na rozmowę kwalifikacyjną.
Co sprawia, że wśród setek kandydatów wybierany jest ten jeden jedyny? Więcej - co zrobić byś ty był tą osobą? Tu do akcji wkracza mowa ciała, a celem jest przekonanie, że pracownik kompetentny, silny i skuteczny to właśnie TY!

Już od chwili, kiedy przekraczasz próg firmy pracujesz na wyobrażenie o twojej osobie. Nie kul ramion, nie przemykaj po kątach, tylko krocz odważnie z podniesiona głową. Do gabinetu przyszłego pracodawcy wejdź energicznie, wyprostowany i uśmiechnięty. Uściśnij przyszłemu szefowi dłoń pewnie i zdecydowanie, gdyż taki uścisk charakteryzuje osobę zdecydowaną i otwartą.

Usiądź wygodnie na krześle (nie rozpieraj się, ale też nie przykucaj na skraju, bo wezmą cię za nieśmiałego), a w trakcie rozmowy kieruj w stronę rozmówcy całe swoje ciało.

Odpowiadając na pytania nie wyrzucaj z siebie słów z szybkością karabinu maszynowego, ale nie popadaj też w skrajności. Powolne cedzenie słów również nie będzie dobrze odebrane - wydasz się ślamazarny i niezdarny. Podczas mówienia oddychaj równomiernie i swobodnie. Sprawisz wtedy wrażenie osoby spokojnej, opanowanej i pewnej siebie.
Rozmowa kwalifikacyjna to sytuacja stresująca nawet dla największych stoików, a napięcie, nerwy łatwo zdradzają gesty naszych rak. Nie zaplataj podczas rozmowy rąk na piersi - to zasugeruje, że jesteś nieprzystępny. Zdradzieckie jest także nerwowe zaciskanie dłoni mówiące o tym, jak bardzo jesteś zalękniony i spięty. Nadmierna gestykulacja z kolei utwierdzi przyszłego pracodawcę w przekonaniu, że ma do czynienia z osobą roztrzepaną i mało wiarygodną.

Twoje gesty powinny być spokojne, wyważone, wykonywane otwartymi dłońmi. To gesty pokoju mówiące, że nie masz nic do ukrycia, że warto ci zaufać.
Patrząc na twarz rozmówcy staraj się zatrzymywać wzrok na oczach, ustach czy punkcie na czole pomiędzy brwiami. Uporczywe spoglądanie w oczy jest odbierane jako zachowanie agresywne i wyzywające. Nie odwracaj jednak wzroku udając nagłe zainteresowanie czubkami butów, gdyż szef odbierze cię jako osobę smutną, zakłopotaną, a w skrajnych przypadkach - nieszczerą.

Unikaj też zachowań - pułapek takich jak: pocieranie powiek, nosa, przykrywanie ust dłoni czy machanie nogą w powietrzu. Choć pomogą ci rozładować nagromadzone w ciele napięcie, to dajesz się poznać jako osoba nieodporna na stres lub niecierpliwa.

Pamiętanie o tych wszystkich zasadach, regułach powoduje u ciebie dodatkowy stres? Przede wszystkim musisz być przekonany, ze podołasz temu zadaniu i, że jesteś znakomity, kandydatem na to stanowisko. To doda ci pewności siebie, a później wszystko potoczy się zgodnie z twoimi oczekiwaniami.

Jeśli jednak pomimo całego przygotowania nie okazałeś się być TYM szczęśliwcem, nie przejmuj się i nie rezygnuj. Potraktuj te rozmowy jako trening który pozwoli ci na analizę popełnionych błędów, rozpoznanie sytuacji. Bo przecież jesteś idealnym kandydatem na przyszłego pracownika.

źródło artykułu:
Sekrety mowy ciała
______________________________________
NLP na Mazurach
Tags:

ZOBACZ KONIECZNIE:
Filmy z hipnozą

Thursday, February 22, 2007

NLP a hipnoza

Jednym z narzędzi stosowanych w technikach NLP jest trans i hipnoza. Na podanej poniżej stronie znajdziesz filmy z pokazem hipnozy a także inne ciekawe materiały.
HIPNOZATags:
LINKI:
NLP na Mazurach
Mazury

Sunday, February 18, 2007

NLP i hipnoza video - po polsku

NLP i hipnoza - video po polsku. Zerknij - może Cię to zainteresować:
HIPNOZA
Tags:
LINKI:
NLP na Mazurach
Mazury